PiMag® Waterfall erstatningsfiltersett

40,00

For optimal ytelse bør filtrene og komponentene i ditt PiMag ® vannsystem skiftes ut regelmessig.

Produktnummer: 13845 Kategori:
[gp-social]

Beskrivelse

Vi anbefaler å skifte filteret hver 90. dag Kun vann som er kommunalt behandlet eller fra en mikrobiologisk sikker kilde skal brukes.

  • Flertrinns filtrering
  • Bidrar til å redusere klor og kloramin
  • Bidrar til å redusere kvikksølv og flyktige organiske forbindelser
  • Bidrar til å redusere bly
  • Oppfyller NSF-standarder
  • Reduserer oksidasjonsreduksjonspotensialet (ORP)
  • Konstant vannkvalitet
  • Legger til mineraler til vannet for et pH-område på 8,5 til 9,5

Oppmerksomhet:

Fyll bare med kaldt vann. Dette produktet inneholder sølv for å hemme bakteriell vekst i filteret, og dermed forlenge levetiden på filteret. Silver har en svært lav toksisitet for mennesker, men er svært giftig for fisk og andre akvatiske liv. Dette produktet er spesielt utviklet for å redusere uønsket smak, lukt, misfarging, klor, kloraminer, flyktige organiske forbindelser og kvikksølvnivåer i kommunalt behandlet springvann

Recycing din PiMag®vann filter: å resirkulere vannfilteret, bare bryte plast patronen og plassere innholdet i hagen din, som er biologisk nedbrytbart over tid. Plasser den ytre plastdelen av kassetten i husholdningsavfallet.

Tilgjengelig for Autoship?

Spar penger på favorittproduktene dine når du registrerer deg hos Nikken Autoship, slik at produktene dine leveres automatisk på døren.

Du kan justere hyppigheten av Nikken Autoship bestilling med intervaller på en måned eller hver 3 måneder.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
PiMag® Waterfall erstatningsfiltersett
40,00